Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Animátorky

 

     Mgr. Michaela Špačková Fedáková: Má 28 rokov a venuje sa deťom už od svojich 14 rokov. Pravidelne stražievala deti v materskom centre Modráčik v Modre a aj súkromne. Skúsenosti s prácou s deťmi nabrala aj vo vedení detských táborov. Ukončila magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstve. Pracuje na novorodeneckom oddelení v Bratislave. Momentálne je na materskej dovolenke so svojou dcérkou Laurou.

 

     Mgr. Marcela Bukvayová: Má 29 rokov a bohaté skúsenosti v práci s deťmi, ktoré získala pri strážení detí, animátorskej činnosti v detských táboroch, či vďaka jej samotnému povolaniu. Ukončila Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre a vyštudovala Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity magisterský stupeň v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Pracuje s deťmi na Základnej škole ako vychovávateľ.

 

     Bc. Janka Hanúsková: Má 25 rokov. Ukončila bakalárske štúdium v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v Trnave. Pracuje ako vychovávateľka na ZŠ. Skúsenosti v práci s deťmi má z animačných činností na detských táboroch, ale aj z krúžkových činností (napr. tvorivé dielne).

 

 

     Katka Hanúsková: Má 21 rokov a študuje na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. Skúsenosti v práci s deťmi získala pri animácii detských osláv. Okrem detí má rada tanec, ktorému sa venuje aj súťažne.

 

 

 

     Mgr. Veronika Satková: Má 28 rokov. Vyštudovala magisterský stupeň štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Má bohaté skúsenosti v práci s deťmi, ktoré získala ako animátorka na detských táboroch, školách v prírode, animovaním detských osláv alebo vedením záujmových útvarov (napr. tvorivé dielne, nemecký jazyk). Momentálne sa naplno venuje živnosti v oblasti maľovaniu na tvár a práci s deťmi v MŠ.

 

 

     Bc. Ivanka Hrušková: Má 24 rokov. Ukončila bakalársky stupeň na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálne pedagogika a vychovávateľstvo a momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu. Skúsenosti v práci s deťmi má z animačných činností na detských táboroch, ale aj z krúžkových činností (napr. tvorivé dielne).

 

 

     Zuzana Satková: Má 20 rokov. Ukončila maturitné štúdium na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. Momentálne študuje na Pedagogickej fakulte v Brne. Je plnohodnotnou členkou Slovenského skautingu a patrí k jedným z vedúcich členov oddielu Dáždovky. Svoje bohaté skúsenosti v práci s deťmi získala aj ako animátorka na detských táboroch, animovaním detských osláv, ale aj vedením záujmových útvarov.

 

                             

    Agáta Šuláková: Má 18 rokov. Študuje na gymnáziu v Pezinku. Práci s deťmi sa venuje od svojich 14 rokov. Skúsenosti neustále získava pri strážení a taktiež z animovania detských táborov, či detských osláv.

 

 

 

    Michaela Šefferová: Má 23 rokov. Študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre v odbore animátor voľného času. Momentálne študuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Skúsenosti v práci s deťmi má a neustále naberá zo škôl v prírode, príležitostných animačných akcií, z detských osláv, vedením letných táborov či záujmových útvarov (tvorivé dielne, športové hry). Okrem animovania sa venuje vo voľnom čase tvorivým činnostiam a sprevádzaniu na hrade.
TOPlist